Random Image

Historia

Med  sin brokiga och inte helt okomplicerade historia har Cedergrenska Tornet
fascinerat Stocksundsborna i över 100 år.


1400-talet
En stor egendom gränsade till Stocksundet, Stockby Gård, tillhör Djursholmsgodset.

1845
Sommarhuset Skogshyddan flyttas från Djursholm Ösby till Stocksund.

1885
Roslagsbanan Stockholm-Rimbo invigs. Station anläggs i Stocksund.

1889
Jägmästare Albert Gotthard Nestor Cedergren, son till en guldsmed och stor fastighetsägare, köper nuvarande Cedergrenska området, drygt 69.000 kvm.
Pris 24 000 kr.

1891
Jägmästaren börjar plantera mängder av barrträd, bl.a. en labyrint med häckar
av granplantor.

1896
Tornet ­ en bostad ­ börjar byggas på områdets högsta punkt. Ritningar ej klara ännu. Arkitekt Ferdinand Boberg ritar förslag, en hög tegelbyggnad med terrass överst. Cedergren själv gör skiss där tornet utformas som kvadratisk byggnad i tre våningar.

1898
Arkitekten, blivande professorn i husbyggnadskonst, Lars Israel Wahlman föreslår en kvadratisk byggnadskropp, i vars ena hörn ett torn med trappa ska finnas.

1900
Markarbeten och grunden färdig. Kontrakt skrivs om murning av 40.000 tegelstenar.

1901
Tornet klart upp till nuvarande tredje våningen, nytt kontrakt om ytterligare
60.000 tegelstenar.

1902-1903
Omfattande byggnadsarbeten. Tornet klart till fjärde våningsplanet av planerade tio.

1904
Riddarsalen klar, liksom blindvåningen (sjätte våningen) och terrassen (plan sju).

1908
Efter två års byggpaus blir tornet klart till det yttre, till plan tio. Cedergren i DN-intervju “Allt skall byggas som man gjorde förr. Undantag: hiss och piano skall finnas”.

1916
Byggnadsarbetet helt stillastående sedan 1908. Jägmästare Cedergren skriver testamente. Egendomen skall tillägnas något “ädelt och gagnelit eller eljest allmännyttigt ändamål”.

1921
Albert Gotthard Nestor Cedergren avlider. (5 juli 1849 – 23 juli 1921).

1926-1955
Inga byggnadsarbeten. Begränsade underhållsarbeten 1926, 1936 och 1955.

1956
Jägmästare Cedergrens fyra döttrar, skriver gemensamt testamente.

1958-1960
Yttertrappa i trä byggs, i stället för den av Wahlman 1898 föreslagna stentrappan. Elektricitet dras in i tornet. Fortfarande saknas vatten och avlopp, samt all form av uppvärmning.

1975
Sedan sista dottern avlitit visar testamentet att egendomen för all framtid skall tillfalla Skogshögskolan, som skall iståndsätta tornet. Om inte Skogshögskolan i alla avseenden följer testamentets bestämmelser, skall den gå legatet förlustig.

1976
Skogshögskolan avstår donationen, som därmed tillfaller Nordiska Museet.

1981
Danderyds kommun köper parken och tornet av Nordiska Museet.

1992
Arkitekterna Joachim Winnberg och Henrik Wåhlin börjar mäta upp tornet som examensarbete. Initiativ av enskilda börjar förberedas med syfte att slutföra byggnationen fram till 1996.

1993
Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner bildas. Visningar. Överväldigande intresse. Kommunalfullmäktige beslutar att Danderyds kommun, tillsammans med Länsarbetsnämnden i Stockholms län och intresserade, skall fullfölja byggnationen.

1994
Den 21 april återupptas byggnadsarbetet efter åttiosex års paus vid en cermoni på terrassen. Tornarkitekt: Sven-Olof Larsson, Stocksund. Tornbyggare: SIAB.

1995
Byggnadsarbetet slutförs. Entrepenör, Cedergrenska Tornet AB, utses av Danderyds kommunstyrelse. 28 december: Första förhandsvisningen genomförs av Danderyds kommunalfullmäktige och medlemmar ur Föreningen Cedergrenska Tornets Vännner.

1996
7 januari: Tornet visas för allmänheten.
3 februari: Första arrangemanget på tornet. Gunnar Andrén (ordf. Cedergrenska Tornets Vänner) firar sin 50-årsdag med släkt och vänner. Nära 300 personer anländer.
21 april: Invigning av Tornet på dess 100-årsdag.

2008
2 januari: Cedergrenska Tornet AB byter ägare och verksamheterna samordnas
genom Stocksundsgruppen.

2096
21 april: Det i tornet, 21 april 1994 på okänd plats, inmurade värdeskrinet får öppnas.

Kontakt:

Cedergrenska Tornet
Tele: 08 85 35 00
E-post: info@cedergrenska.se

Vägbeskrivning-->